SØNDERRISET ...lokalt skole-, forenings- og organisationsblad i Esbjerg-forstaden Sønderris

Vigtige hjemmesider: Sønderrisskolen  Bydelen Sønderris, sportsklubben m.m.   Daginstitutionen Galaksen   Baptistspejderne    Midtgård
Kontakt:  Peter Hundebøll  Bente D. Eskildsen 

Årgang 2022:

januar 2022

april 2022

juni 2022

september2022

oktober 2022

december 2022

 

Årgang 2021:

januar 2021 aflyst p.g.a. corona

maj 2021

juni 2021 aflyst p.g.a. corona

august 2021

oktober 2021

december 2021

 

Årgang 2020:

februar 2020

maj 2020

juni 2020 aflyst p.g.a. corona

august 2020

oktober 2020

december 2020

 

Årgang 2019:

januar 2019

april-maj 2019

juni 2019

august 2019

oktober 2019

december 2019
 

Årgang 2018:

januar 2018

april 2018

juni 2018

august 2018

oktober 2018

december 2018

 

Årgang 2017:

februar 2017

april 2017

juni 2017

august 2017

oktober 2017

december 2017
 

 

Årgang 2016:

januar 2016

maj 2016

juni 2016

august 2016

oktober 2016

december 2016

 

Årgang 2015:

februar 2015

marts 2015

juni 2015

august 2015

oktober 2015

december 2015
 

Årgang 2014:

februar 2014

april 2014

juni 2014

august 2014

oktober 2014

december 2014
 

Årgang 2013:

januar 2013

april 2013

juni 2013

august 2013

oktober 2013

december 2013

 

  Materiale til SØNDERRISET sendes til
soenderriset@soenderrisskolen.dk
 

Læs mere om:

Sønderriset priser

Skæringsdatoer

Materiale til bladet

Billeder til Sønderriset

For- og bagside

Sønderriset...

                                                                                                                                                          

 

....er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 34 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem får og læser bladet. Elever på Sønderrisskolen AURA, som ikke bor i Sønderris, får bladet gennem skolen.
 

Hvem udgiver bladet?
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub SSK, Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere.

Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce?
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter som betaler for fremstillingen af bladet, skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne afgøre om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget det vil koste dig.

Hvad koster det at få noget i bladet?
2022‐priser for annoncering:

1120 kr. for en hel side

645 kr. for en halv side

405 kr. for en kvart side

inkl. moms


Kontakt venligst Peter Hundebøll angående aftaler om indlæg.


Hvor tit udkommer det?

Bladet udkommer 6 gange årligt. Se skemaet herunder.

Skæringsdatoer  2022:

 

 

  Deadline                Korrektur          Uddeles senest
  1: 14/1  21/1  4/2
  2: 18/3  25/3 8/4
  3: 3/6  10/6 24/6
  4: 5/8  12/8 26/8
  5: 23/9  30/9 14/10
  6: 18/11 25/11 9/12

 

 

Hvem har det daglige ansvar for bladet?
Bladets ansvarshavende redaktør er Peter Hundebøll. Bente D. Eskildsen står for layout af bladet og denne lille hjemmeside. Materiale til bladet sendes til Bente på e-mail
soenderriset@soenderrisskolen.dk


Hvor bliver 'Sønderriset' trykt?

Bladet trykkes ved Grafisk Trykcenter, Esbjerg.

Hvilken form skal materialet have?
Man skriver sin tekst i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, fx. MS Word og e-mailer det til redaktør Bente D. Eskildsen.
Hvis man har billedmateriale, bør man sende originalbillederne med - undlad venligst at sætte billederne ind i Word-dokumentet, idet dette påvirker billedets kvalitet. Så send originale, uformindskede, ubeskårne billeder. Redaktøren vil sætte teksten op med overskrift og illustrationer, så det passer ind i bladets øvrige stil og layout. Hvis der er slåfejl og måske mangler et komma her og der, bliver det også rettet til.
Det er god skik, at tekstforfatter og fotograf er nævnt.

Hvis jeg nu selv vil bestemme hvordan min side skal se ud?
Hvis du i stedet sender en pdf-fil, sættes denne ind i bladet i præcis den form den har. Dvs. den kommer
ikke til at indgå som nummereret side i bladet, der bliver ikke rettet evt. fejl i den, men til gengæld er du helt selv herre over, hvordan din side skal se ud. Det gælder også hvis du har lavet meget layout i din Word-fil. Det vil der ikke blive redigeret i, og det vil blive bragt i akkurat den form det har.
Bemærk venligst at en side i 'Sønderriset er i A4-størrelse i højformat, mens en A5-side vil være ½ side i tværformat. A5-sider i højformat vil blive forstørret til A4. Modtages andre tilpassede formater, vil de blive tilpasset Sønderrisets sider - ikke omvendt, så det er bedst at overholde standardformaterne.

Hvad er et godt billede i 'Sønderriset'?
Først og fremmest et skarpt billede, hvor der er fokus på det, der er billedets motiv. Hvis der er personer på billedet, så sørg for at få ansigter og øjne med, og rigtig godt er det, hvis man kan aflæse følelser i ansigterne og situationen virker ægte. Hvis det er børn eller dyr der er motivet, så gå ned i højde med deres ansigter, når du knipser billeder - tag aldrig billeder ned ovenfra, det bliver ikke godt.

Hvis det er sportsbilleder, vil billeder med handling være at foretrække - her kan en vis bevægelses-uskarphed godt accepteres. I øvrigt beskærer redaktøren ofte billederne, så billedets handling understreges og fremhæves.

Det er god blad-skik, at der på et bladopslag (to sider overfor hinanden) helst kun er et stort billede, og så måske nogle som er meget små. Det bestræber redaktøren sig på så vidt muligt at overholde.

En afvigelse fra dette princip kan være fx sportsklubbens præsentation af alle klubbens hold, som typisk er 'albumsider' med mange små billeder, som optræder helt sideordnet.

Det er et princip for 'Sønderriset' at folk ikke hænges ud på billederne - vi bringer ikke billeder, som kan virke nedværdigende, flovt eller krænkende for de pågældende personer.

Forsidebilledet - skal det være specielt?
Ja, for det første skal det være rigtig skarpt og i høj opløsning.
For det andet skal det helst have et motiv, som er 'aflangt på den høje led', som fx. en stående person. Billeder i bredformat vil blive beskåret, så hovedmotivet kommer i fokus - se evt. de forskellige nyere udgivelser.
For det tredje skal det have et godt fokus - man skal føle at man har øjenkontakt med personen/personerne på motivet, eller billedet skal have en god handling, som indtager den centrale del af billedet. Send gerne flere billeder, så der er noget at vælge imellem.

Interessenterne har delt årets for- og bagsider mellem sig således:

 

    Forside: Bagside:
  Nr.1 Skolen Lokalrådet
  Nr.2 SSK Spejderne
  Nr.3 Midtgård Skolen
  Nr.4 SSK Spejderne
  Nr.5 Skolen SSK
  Nr.6 Galaksen Lokalrådet
       

 

Hvornår ved man noget om næste års udgivelser?
Interessenterne fra udgiverforeningen mødes hvert år i november eller december måned og planlægger det følgende års udgivelser. Datoerne bliver offentliggjort på denne side, så snart de er kendt.

Udgivelsen af 'Sønderriset' er sårbart overfor corona-situationen. Vi har i -20 og -21 udeladt et par planlagte udgivelser, fordi der simpelthen ikke var stof nok til at lave et blad. Hvis skolen er mere eller mindre lukket, SSK og spejderne er lukket, er der ikke meget at skrive om. Men ellers kommer det!

Bente D. Eskildsen, Guldager St., 3. december 2021Hvis du synes, der mangler oplysninger på denne side, så skriv en mail med din forespørgsel til Bente D. Eskildsen. Skriv til soenderriset@soenderrisskolen.dk